10 lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja obchodzi? b?dziemy 10. rocznic? przyst?pienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z ca?ej Polski planuje liczne dzia?ania, ktre zaprezentuj? skal? zmian, jakie nast?pi?y w Polsce dzi?ki obecno?ci w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Akcja obejmuje m.in.:

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - w ca?ej Polsce w dniach od 1 do 11 maja beneficjenci umo?liwi? zwiedzanie swoich projektw bezp?atnie, ze zni?k? lub zapewni? dodatkowe atrakcje, jak np. otwarcie niedost?pnych na co dzie? miejsc: hal produkcyjnych, kulis teatru czy budowanej stacji metra. Organizowane b?d? pikniki rodzinne, warsztaty, pokazy naukowe, zmagania sportowe, rajdy rowerowe, konkursy, koncerty, zabawy i wiele, wiele innych. Sprawd?, jakie atrakcje czekaj? w Twojej okolicy!

Imprezy plenerowe, ktre zostan? zorganizowane 1 maja we wszystkich wojewdztwach oraz wieczorny koncert na warszawskim Podzamczu. Transmisja na ?ywo 1 maja w TVP 1 o godz. 21.20. Wyst?pi? m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Grniak, Kayah, Ewa Farna, Zakopower i wielu innych znanych artystw!

Wszystkie elementy akcji obecne b?d? na antenach TVP, ktra wyemituje kilkana?cie rodzajw audycji, w tym programw anga?uj?cych widzw.

Zach?camy do korzystania z oferty przygotowanej w ramach Dni Otwartych, udzia?u w imprezach, konkursach oraz ogl?dania programw telewizyjnych!

Informacje o wszystkich dzia?aniach podejmowanych w ramach akcji z okazji 10-lecia cz?onkostwa Polski w UE znajduj? si? na stronie www.10latwue.pl. Zach?camy do jej bie??cego ?ledzenia i zapoznania si? z licznymi atrakcjami, ktre zosta?y przygotowane w ca?ej Polsce.