W najnowszym numerze romskiego dwumiesi?cznika Romano Atmo ukaza?a si? informacja og?oszeniowa o rozpocz?ciu projektu Cooltura rˇwnych szans oraz naborze Romˇw na sta?e zawodowe.